fbpx

Právní analýza

Naše předběžné právní analýzy ukazují na to, že jednání Letiště Praha vůči jeho nájemcům bylo v mnoha ohledech protiprávní. Letiště Praha se chovalo diskriminačně vůči vybraným nájemcům obchodních prostor. Některé z nich svým postupem zvýhodnilo, jiné naopak znevýhodnilo v rámci trhu s pronájmem exkluzivních obchodních prostor
na největším letišti v České republice. Vybraným podnikatelům (nájemcům) nebyla v době pandemie COVID-19 navrhnuta příhodnější nájemní smlouva počítaná z obratu. Dokonce se s nimi takováto možnost ani v bližších podrobnostech nediskutovala.

Jinými slovy tak Letiště Praha poskytlo nezanedbatelnou státní podporu selektivně pouze vybraným podnikatelům
a narušilo tak fungování trhu a soutěže na největším českém mezinárodním letišti. Tímto jednáním mohlo dojít současně i k některým souvisejícím protiprávním jednáním. Jde o jednání odporující dobrým mravům hospodářské soutěže, což by, zejména v případě zjištění určité dohody mezi jednotlivými zvýhodněnými nájemci, představovalo rovněž nekalosoutěžní jednání ve smyslu ustanovení § 2976 a násl. občanského zákoníku. Není přitom vyloučeno, aby se nekalosoutěžního jednání dopustilo samo Letiště Praha, coby pronajímatel. Případnou kooperací, jíž nelze vyloučit ani mezi nájemci, by však došlo k eskalaci již tak nezákonného jednání Letiště Praha vůči některým svým (selektivně vybraným) nájemcům. Vyloučit nelze v konečném důsledku ani porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to ve formě dohod porušujících hospodářskou soutěž.

V krajním případě by pak jednání Letiště Praha mohlo naplnit také znaky skutkové podstaty trestného činu ve smyslu ustanovení § 248 trestního zákoníku, tj. porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Vzhledem k rozsahu škod způsobených nájemcům by zde přitom hrozila trestní sazba až osmi let odnětí svobody. Lze tedy obecně shrnout, že selektivní přístup Letiště Praha umožňující platbu obratového nájemného pouze ze strany vybraných nájemců, může porušovat zákaz veřejné podpory, obecnou skutkovou podstatu nekalé soutěže ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zakázané dohody ve smyslu zákona o hospodářské soutěže, jakož i (v krajním případě) skutkovou podstatu trestného činu porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže. V neposlední řadě došlo takovýmto způsobem, porušujícím v řadě rovin české, jakož i unijní právní předpisy, ke vzniku rozsáhlých škod v majetku znevýhodněných nájemců. Možnosti jejího dalšího uplatňování bude třeba rovněž dále zvážit.

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA