fbpx

Letiště Praha, a.s., hraj s námi fér!

Nenecháme se diskriminovat! Jsme malá česká společnost, která provozuje restaurace Rancheros – v českých podmínkách zcela nový koncept mexického fast foodu. Dvě pobočky jsme měli také na Letišti Václava Havla. Na poslední měsíce v roli nájemníka Letiště Praha, a.s., ale nebudeme vzpomínat v dobrém. Koronavirová krize a následné uzavření letiště měly na naše podnikání zničující dopad.

Letiště Praha slibovalo, že všem nájemníkům pomůže, aby mohli krizi přežít. To se ale nestalo a naše společnost tak stojí před krachem – na rozdíl od velkých nadnárodních firem, kterým Letiště Praha odpustilo nájem a tím je proti nám neférově zvýhodnilo. Takové chování podniku vlastněného státem je naprosto nepřijatelné a nezákonné! Přečtěte si celý příběh a pomozte nám domoci se spravedlnosti!

NeŽÁDÁME nic navíc! CHCEME JEN STEJNÉ PODMÍNKY,
KTERÉ STÁT NABÍDL NADNÁRODNÍM SPOLEČNOSTEM

Uzavření smlouvy mezi Letištěm Praha a Ranchero Food

Byla uzavřena smlouva mezi společnostmi Letiště Praha a Ranchero Food. Ve smlouvě se nájemce zavazuje platit fixní nájemné ve výši cca 700 000,- Kč měsíčně, minimální obratové nájemné ve výši cca 80 000,- Kč, obratové nájemné v rozsahu 9,5–17 % a ceny za služby. Tato výše nájemného koreluje s plným provozem mezinárodního Letiště Praha s 18 miliony odbavených cestujících ročně. Smluvní vztah skončil na základě smlouvy mezi oběma subjekty 30. září 2020.

Uzavření letiště

Provoz Letiště Praha byl z důvodu opatření vlády České republiky zcela uzavřen.

Dopis Letiště Praha svým nájemcům

Letiště Praha předkládá nájemcům návrh na změny smluvních podmínek na překlenovací období od 1. 4. do 31. 12. 2020, v němž navrhuje zprostit nájemce povinnosti platit základní nájemné za obchodní prostory a minimální nájemné z obratu. Zároveň však navrhuje zachovat povinnost nájemce platit nájemné z obratu a ceny za služby.

Letiště Praha zrušilo původní nabídku pomoci nájemcům

Letiště Praha ruší návrh změny smluvních podmínek ze dne 31. 3. 2020 vzhledem k tomu, že očekává přijetí návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu koronaviru.

Letiště Praha slíbilo pomoc – ta však nepřišla

Letiště Praha informuje nájemce, že si je vědomo vážnosti a bezprecendentnosti nastalé situace. Zákon o nemožnosti výpovědi z nájmu neřeší vzniklou situaci a z tohoto důvodu hledá cestu, jak překlenout dramatický pokles cestujících na letišti. Povinnost uhradit dlužné nájemné do 31. 12. 2020 zůstává zachována. Zároveň informuje o práci na podkladech a analýzách, na jejichž základě by bylo možné jednat o „překlenovacích“ nájemních režimech. Předpokládá, že podklady budou k dispozici v řádu týdnů.

Tržby Ranchero Food za období duben 2020 – září 2020 z obou obchodních jednotek společnosti v rámci letiště:

Duben: 0,- Kč

Květen: 0,- Kč

Červen: 0,- Kč

Červenec: 683 757,- Kč

Srpen: 574 848,- Kč

Září: 255 041,- Kč

Tržby od července do září nepokryjí ani výši fixního nájemného.

Komunikační ticho od Letiště Praha

Letiště Praha mlčí a nenavrhuje žádnou konkrétní možnost řešení situace.

Vyhlášeno moratorium

Na majetek Ranchero Food bylo vyhlášeno moratorium.

Letiště Praha nám navrhlo slevu na nájemném

Krátce po vyhlášení moratoria na majetek Ranchero Food přichází Letiště Praha s návrhem slevy na základním nájemném a minimálním nájemném z obratu ve výši 30 %, pokud Ranchero Food uhradí zbývajících 70 % základního a minimálního obratového nájemného a ceny za služby v plné výši do 31. 10.  Tento návrh se týká období 1. 4.–30. 6., kdy byl provoz Letiště Praha zcela uzavřen.

Reagujeme na diskriminační nabídku slevy

Ranchero Food reaguje na návrh úpravy nájemného ze dne 16. 9. 2020 a nabízí stanovit výši nájemného pouze na obratové bázi. Ve srovnání s obdobím před vypuknutím epidemie koronaviru SARS CoV-2 zaznamenala společnost Ranchero Food pokles tržeb na 8–17 % dřívější výše. Zároveň upozorňuje na fakt, že Letiště Praha jedná s některými nájemci (např. nadnárodními společnostmi) o jiných podmínkách smlouvy – dle počtu skutečně odbavených cestujících. Toto jednání považuje Ranchero Food za neetické a vyzývá Letiště Praha, aby jednalo se všemi partnery nediskriminačně, za stejných podmínek.

Dopis od Letiště Praha

Letiště Praha se v souvislosti s návrhem řešení odvolává na zákon o veřejných zakázkách, hospodářskou soutěž a ekonomickou analýzu – tři pilíře, o něž se opírá při hledání řešení situace. Tvrdí, že ke všem nájemcům přistupuje v zásadě stejně. Přestože je informováno, že Ranchero Food nemá možnost zúčastnit se programu COVID nájemné, nabízí prostor k podání žádosti, pokud by se situace změnila. 

Navrhujeme Letišti Praha férové narovnání podmínek

Ranchero Food s.r.o. upozorňuje v reakci na dopis z 12. 10. na odlišné úpravy smluvních podmínek nájmu u dalších nájemců na letišti, což považuje za diskriminační přístup Letiště Praha k nájemcům. Opět nabízí dohodu o stanovení nájemného pouze na obratové bázi.

Vychází článek v HN, kde Lagardere potvrdilo odlišnost nájemních podmínek

Deník Hospodářské noviny informuje o změně smluvních podmínek mezi Letištěm Praha a nadnárodní společností Lagardere Travel Retail, na jejímž základě platí Lagardere Travel Retail nově nájemné na obratové bázi. Jedná se o jasný příklad selektivního, diskriminačního přístupu k nájemcům a nabídky výhodnější smlouvy nadnárodní společnosti.

Letiště Praha odmítlo jakoukoliv změnu svého postoje k nájemcům

Letiště Praha přiznává rozdílný přístup k nájemcům provozujícím stravovací služby a retailovým nájemcům. Svou nabídku na úpravu výše nájemného ze dne 16. 9. však považuje za finální.

Ranchero Food se obrací na představenstvo Letiště Praha

V odpovědi na dopis z 11. 11. 2020 Ranchero Food označuje návrhy Letiště Praha za neakceptovatelné, v rozporu s poctivým obchodním stykem a dobrými mravy. Oznamuje, že se obrací na představenstvo společnosti Letiště Praha prostřednictvím jeho člena, pana Jakuba Puchalského. Je připraveno se v této věci obrátit i na předsedu vlády Andreje Babiše.

Letiště Praha čerpá bankovní záruku Ranchero Food

Letiště Praha informuje Ranchero Food, že eviduje splatnou pohledávku ve výši 5 311 258,90 Kč, kterou bude čerpat dle smlouvy podepsané oběma subjekty z bankovní záruky. Zároveň žádá o úhradu 2 461 258,90 – zbývající částky, která z bankovní záruky uhrazena nebude.

Apelujeme na představenstvo Letiště Praha ke společnému řešení situace

Ranchero Food s.r.o. se obrací na člena představenstva Letiště Praha Jakuba Puchalského s dopisem, v němž shrnuje veškerou komunikaci ve věci výše nájemného za předmětné období a žádá o rychlé a rovné řešení situace. Zdůrazňuje vůli řešit celou záležitost smírně a férově.

Vyzýváme k zastavení procesu čerpání bankovní záruky

Ranchero Food se obrací na člena představenstva Letiště Praha Jakuba Puchalského s výzvou k zastavení procesu vedoucího k čerpání bankovní záruky. Toto čerpání považuje za neoprávněné a nezákonné. Na nedoplatky na nájemném a obratovém nájemném nemá Letiště Praha dle Ranchero Food nárok, neboť se jedná o částky, které nezohledňují dopady vládních opatření spojených s aktuální epidemickou situací v České republice. Upozorňuje, že ačkoliv pan Puchalský v březnu 2020 avizoval úpravy nájemních podmínek, nikdy k tomu nedošlo. Postup Letiště Praha považuje Ranchero Food za diskriminační, nepoctivý a v rozporu s dobrými mravy a za porušení řady soukromoprávních i veřejnoprávních předpisů.

Žádáme Letiště Praha o vysvětlení jejich přístupu

Ranchero Food zasílá do datové schránky Letiště Praha žádost adresovanou členu představenstva, Jakubu Puchalskému. Žádá o zaslání analýz, na něž se odvolává návrh úprav smlouvy ze dne 16. 9. 2020. Zároveň žádá o vysvětlení přístupu Letiště Praha k řešení bezprecedentní situace ve vztahu k Ranchero Food a opakuje nabídku změny nájemného na obratové. 

Zasíláme žádost dozorčí radě k prošetření přistupu Letiště Praha k Ranchero Food

Ranchero Food považuje postup Letiště Praha za diskriminační, nepoctivý a v rozporu s dobrými mravy. Z tohoto důvodu zasílá dozorčí radě Letiště Praha žádost o prošetření přístupu firmy ke společnosti Ranchero Food s.r.o.

Žádáme o pomoc premiéra

S naléhavou žádostí o pomoc se Ranchero Food obrací na premiéra ČR Andreje Babiše. Žádá ho o pomoc s řešením a narovnáním podmínek ze strany Letiště Praha vůči všem obchodním partnerům. 

Žádáme o pomoc ministryni financí

Společnost Ranchero Food dostává z Úřadu vlády ČR informaci, že její naléhavou žádost o pomoc, kterou se obrátila na pana premiéra, adresovali na Ministerstvo financí ČR. Z tohoto důvodu Ranchero Food žádá pomoc ministryni financí Alenu Schillerovou.

Dostáváme neuspokojivou odpověď od Letiště Praha

Ranchero Food dostává dopis od ředitele pro Komerční aktivity Letiště Praha Františka Kachlíka datovaný 9. 12. jako odpověď na dopis ze dne 30. 11., který ale adresovalo členovi představenstva Jakubu Puchalskému. Dopis nepřináší nic nového. 

Pokládáme 10 stručných a jasných otázek

Ranchero Food zasílá členovi představenstva Letiště Praha Jakubu Puchalskému dopis, ve kterém reaguje na dopis ředitele pro Komerční aktivity Letiště Praha Františka Kachlíka a žádá o zodpovězení deseti stručných a jasných otázek.

Dostáváme dopis od člena představenstva Letiště Praha Jakuba Puchalského

Člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský reaguje na dopis společnosti Ranchero Food ze dne 7. ledna 2021, ve kterém byl požádán o zodpovězení deseti stručných a jasných otázek. Jeho reakce bohužel společnost Ranchero Food nepřesvědčila o tom, že Letiště Praha postupovalo správně a spravedlivě vůči všem nájemcům.

Dopis člena představenstva Jakuba Puchalského nenecháváme bez reakce

Ranchero Food odpovídá členovi představenstva Jakubu Puchalskému na jeho dopis ze dne 26. 1. 2021 a shrnuje, co z jeho odpovědí vyplynulo. Současně uvádí, že ji jeho reakce nepřesvědčila o tom, že Letiště Praha postupovalo správně a spravedlivě vůči všem nájemcům.

Žádáme předsedu představenstva Letiště Praha o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ranchero Food se po několikaměsíční komunikaci se zástupci společnosti Letiště Praha obrací na předsedu představenstva Letiště Praha Václava Řehoře s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádá například o poskytnutí ekonomické analýzy, kterou pro Letiště zpracovával externí subjekt a která byla použita pro hodnocení nájemních smluv a definovala přístup Letiště k jednotlivým nájemcům. 

Odmítnutí naší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Letiště Praha zasílá Ranchero Food rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím.

NEDOVOLTE, ABY STÁTNÍ PODNIK DISKRIMINOVAL MALÉ ČESKÉ FIRMY!​

Otázky a odpovědi

Ranchero Food s.r.o. je česká společnost, která byla založena v roce 2012. Provozujeme restaurace Rancheros – v českých podmínkách zcela nový koncept mexického fast foodu. Rancheros je totiž první řetězec opravdu zdravého rychlého občerstvení, který si zakládá na čerstvých surovinách, autentických mexických receptech a přípravě jídla na míru přesně podle přání zákazníka.

Tuto bezprecedentní situaci bohužel nikdo nečekal. Krize nekompromisně dopadla hlavně na stravovací služby a turismus. A to jsou právě dva klíčové faktory, na kterých je závislé naše podnikání. Zcela zásadním negativním dopadem pak bylo úplné uzavření mezinárodního letiště Václava Havla, kde jsme provozovali 2 restaurace.

Přehled tržeb z obou obchodních jednotek společnosti Ranchero Food s.r.o. v rámci letiště:

Duben 2020:                      0,- Kč

Květen 2020:                     0,- Kč

Červen 2020:                     0,- Kč

Červenec 2020:                683 757,- Kč vč. DPH

Srpen 2020:                      574 848,- Kč vč. DPH

Září 2020:                         255 041,- Kč vč. DPH

Tržby se od znovuotevření prostor Mezinárodního letiště Václava Havla pohybovaly na úrovni 8–17 % částek z doby před vypuknutím epidemie covidu-19. Celková tržba tak nepokryla ani fixní nájemné, obratové nájemné, natož aby zaplatila náklady na suroviny, zaměstnance a služby a o nějakém zisku se už vůbec nedá mluvit. Aktivně jsme se snažili situaci řešit a žádali jsme i o pomoc v rámci covidových programů, bohužel však bezúspěšně.

 

Velmi nás potěšil dopis od Letiště Praha, který nám byl adresován 31. března. V něm byla všem nájemníkům nabídnuta úprava nájemních podmínek. Jednoduše bychom tak platili pouze obratovou složku nájmu (procenta z uskutečněných obchodů) a fixní část by byla v překlenovacím období do konce tohoto roku odpuštěna. O pár dní později nám však byl doručen dopis, který tuto nabídku zrušil. Letiště Praha nás následně informovalo, že s námi bude jednat o úpravě platebních podmínek našeho nájmu. K tomu však již nedošlo.

Konkrétní návrh pro naši společnost jsme od Letiště Praha obdrželi až 16. září. Byly nám nabídnuty naprosto minimální úlevy, které byly pro nás, malou českou společnost, zcela nepřijatelné. Později jsme se navíc dozvěděli, že s jinými nájemci se Letiště Praha domluvilo na mnohem výhodnějších podmínkách – na změně smluvních podmínek a změně nájemného z fixního na obratové. Chování Letiště Praha je tak vůči naší společnosti diskriminační, nepoctivé a v rozporu s dobrými mravy.

Nepodepsali. „Nabídka“ slevy ve výši 30 % základního nájemného a minimálního obratového nájemného pro období 1. 4.–30. 6. 2020 za předpokladu uhrazení zbývajících 70 % nájemného a ceny za služby, kterou jsme od Letiště Praha obdrželi 16. září, byla pro nás, malou českou společnost, zcela nepřijatelná. Vzhledem k tomu, že nás jednání se zástupci společnosti bohužel nikam neposunula, museli jsme se obrátit na její dozorčí radu s žádostí o prošetření postupu managementu Letiště Praha ve vztahu k nám. Aktuálně jsme také o celé situaci informovali premiéra ČR Andreje Babiše a ministryni financí ČR Alenu Schillerovou.

Ano, Letiště Praha deklarovalo návštěvnost 12 milionů cestujících ročně, s tím že v dalších letech očekávají další nárůst. Pokud bychom věděli, že v průběhu pronájmu počet cestujících bude minimální až nulový, nikdy bychom danou smlouvu neuzavřeli.

O férový přístup Letiště Praha. Požadujeme, aby za dobu od 13. 3. do 30. 9. 2020 (v tento den nám pronájem skončil), bylo nájemné stanoveno pouze na obratové bázi. Není možné, aby nám společnost na rozdíl od jiných svých nájemců neumožnila úpravu smluvních podmínek, včetně úlevy na nájemném. Letiště Praha vůči nám, malé české společnosti, postupuje diskriminačně, nepoctivě a v rozporu s dobrými mravy. Tímto postupem porušuje celou řadu soukromoprávních i veřejnoprávních předpisů.